CERMES: Centre for European Refugees, Migration and Ethnic Studies

Начало-ЗА НАС-МИГРАЦИОННО КАФЕ

Миграционно кафе

Научна общност се гради с всички форми на научно общуване.
Почти десетилетие регулярно дебатираме в рамките на семинара „Миграционна политика”. Международните конференции разширяват обхвата и тематиката на тези дебати. Колективните ни трудове по имиграция и бежанци в България и на Балканите вече са референтни за всеки академичен курс и научно изследване. Докторанти блестящо защитават, нови се зачисляват.
Научна общност се тъче и чрез неформалните форми на общуване, доверие, приятелство и споделеност. Нарекохме си Коледа светлото време, когато да се събираме на нашето „миграционно кафе”. Пет години не само направиха традиция, но и подхраниха желанието за по-чести срещи.
Двете августовски издания – 2009 и 2010 - ни заредиха с летен хъс и настроение. И най-вече с нетърпение да не чакаме Коледа.
Като всичките ни форуми, и кафето е отворено за всички, за които интеркултурността е интелектуално предизвикателство и кауза. Както и за всички, изкусени от новото, от гражданското, от проблематики и публични пространства, които съграждаме със съпричастност.

Да мислиш мобилности, да създаваш мрежи, да формираш общност Коледното миграционно кафе е вече традиция. Всеки път с нови изненади. Иновацията на 2010 : доброволците – многобройни, мотивирани, мобилизирани. ... Изпреварихме 2011 - европейската година на доброволчеството. Както единствено има смисъл - отдолу и спонтанно.