CERMES: Centre for European Refugees, Migration and Ethnic Studies

Начало-ЗА НАС-КНИГИ

Дигиталният гражданин

Дигиталният гражданин

Въведение
Дигиталният гражданин – политическият проект на интернет революцията
Анна Кръстева

Първа глава
ТРАНСФОРМАЦИИ НА ГРАЖДАНСТВЕНОСТТА

От (пост)комунистическия към дигиталния гражданин
Анна Кръстева

Изменения на гражданствеността
Бернар Ламизе

Властта и обезвластените: социо-технически взаимодействия
Саския Сасен

Дигиталните технологии – начини на употреба и потребители
Жил Руе

Актьор или автор в мрежата
Марсело Росати


Втора глава
КОНТЕСТАТОРНАТА ДИГИТАЛНА ГРАЖДАНСТВЕНОСТ


Дигиталните възмутени
Анна Кръстева

Гражданското киберобщество: от отстояването до устояването
Мюриел Бурдон

Е-гражданственост – (р)Еволюция
Евелина Стайкова

Екологичните мобилизации в България: оф и он-лайн
Илдико Отова

Интернет мабилизации: поколения и участие
Ирена Тодорова


Трета глава

КАКВА ДЕМОКРАЦИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА?

Е-демокрацията под въпрос
Слободан Милачич

Интернет срещу демокрацията?
Антони Тодоров

Електронното управление и участието на гражданите в процеса на политиките
Александър Маринов
Е-правосъдие
Катя Христова

Четвърта глава

ДИГИТАЛНА ГРАЖДАНСТВЕНОСТ И ДИГИТАЛНИ МЕДИИ

Парадоксите на е-демокрацията от комуникационна гледна точка
Десислава Бошнакова


Гражданската реторика на протестите: от площадите през медиите
до виртуалната агора
Иванка Мавродиева

Индимедия и движението за пряка демокрация
Валентина Георгиева


За цената на една корица: пост-модерните форми на комуникация като пазител на традиционните принципи на журналистиката
Деница Каменова