CERMES: Centre for European Refugees, Migration and Ethnic Studies

Начало-ЗА НАС-КОНФЕРЕНЦИИ

Конференции

Форум „Състояние бежанец: Хора между времето и пространството”, 5 ноември, четвъртък, от 9:00 до 18:00 ч. в Центъра за култура и дебат „Червената къща”

  Програма

ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „БРЕМЕТО НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ“ в рамките на Международния ден на толерантността, залата на Представителството на Европейската, 16.11.2015 г., 14ч.-16ч.
Дискусията ще се фокусира в три панела:
- Толерантността към етническите малцинства у нас и в Европа (с водещ на панела: проф. дфн Пламен Макариев, Софийски университет „Св. Климент Охридски);
- Толерантността към мигрантите и бежанците (с водещ на панела проф. д-р Анна Кръстева, Нов български университет);
- Толерантността към хората с увреждания (с водещ на панела: г-н Георги Георгиев – председател на УС на Национален алианс за социална отговорност).

 

  Международна конференция «Франкофония и граници»

  • Министерство на външните работи,  ул. Александър Жендов 2, зала България
  • 21 март 2014 - 13.30 – 18.00

Международна конференция "Европейска гражданственост и интеграция"

 

  • ЛЕКАРИ И МОБИЛНОСТ

Програма конференция, София, 22 ноември 2012 г.

Програма колоквиум, София, 23 ноември 2012 г.

Галерия от снимки

  • НОВИТЕ ПАРАДИГМИ НА ГРАНИЦИТE

Програма, София, 8 ноември 2012 г.

  • ТРУДОВА МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Български и европейски експерти обсъдиха добри практики и успешни политики за интеграция на мигранти. Бяха представени позициите на институциите (Национален съвет за миграционна политика, МТСП, ДАБ и др.), на НПО като Червен кръст и Отворено общество, на академичния сектор (Център за миграционни изследвания) и на мигрантските общности. Специален акцент бе поставен върху резултатите от европейския проект МИГРАПАС чрез анализ на добри практики на интеграция от страни с богат опит в миграцията и интеграцията като Великобритания, Франция, Испания и Австрия. Кръглата маса се организира от Центъра за миграционни изследвания на НБУ и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи на МТСП с любезното съдействие на Френския институт.

Програма

Презентации

Бенедикт Алба, IRIV, Париж, Франция
Представяне на проекта Миграпас

Магали Киас, Autremonde, Париж
Политики и добри практики във Франция

Владимир Калчев, Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество”, МТСП
Българската политика по трудова миграция и интеграция на имигранти в контекста на европейските политики в тази област

Снежана Йовева, съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков
Практики за привличане на висококвалифицирана работна ръка в някои страни на ЕС

Габриела Килфанова, Началник на сектор „Координиране на превантивните и миграционни политики”-дирекция „КИАД” и член на Национален съвет по миграционна политика
Нови тенденции в миграционната политика на България

Звезда Ванкова, правна програма, Институт „Отворено общество”
Оценка на политиките за интеграция на мигранти в ЕС и България (MIPEX) – сравнителен анализ

Хайри Хамдан, писател
Дисекция на душата на един емигрант. По случайност – палестинец

Галерия от снимки

Екип: доц. Анна Кръстева (ръководител), Снежана Йовева (експерт), Евелина Стайкова, Илдико Отова, Ваня Иванова (изследователи)

  • МИГРАЦИЯ И ЧОВЕШКИ ПРАВА: АЛТЕРНАТИВИ НА ПРИНУДИТЕЛНИТЕ МЕРКИ

На 5 юли 2010 г. се проведе конференция, организирана в рамките на дейността на Трансатлантическия Форум за Миграция и Интеграция (ТФМИ), представен в България от партньорите си Център за миграционни изследвания към Нов Български Университет (CERMES) и фондация Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП).
ТФМИ е международна мрежа и развиваща се общност от бъдещи лидери и съответните институции в сферата на миграция и интеграция в Европа, Северна Америка и страни на произход. Дейността на мрежата се състои от многостранни дейности и формати, организирани целогодишно, и подкрепя обмена на млади лидери и съответните институции в областта на бизнес, управление, медии, академичен и нестопански сектор. Чрез изследване на различни перспективи по имиграционните и интеграционни въпроси, участниците в ТФМИ обменят идеи за добри практики, създават дългосрочни и устойчиви професионални партньорства отвъд политическите и национални граници, и се подготвят за участие в процеса на изграждане на политически решения и оформяне на обществения дебат по гореописаните въпроси. ТФМИ е създаден през 2008г. от Германския Фонд Маршал (German Marshall Fund of the United States) и фондация Робърт Бош (Robert Bosch Stiftung).


Обосновка на проекта

Програма

Филм за конференцията

 

Международна конференция, София, 2-3 Юни 2008, Хотел Шипка, в партньорство с Austrian Science and Research Liaison Office, Етнографския институт на БАН, с подкрепата на Федерално министерство за научни изследвания на Република Австрия

Програма

Международна конференция, София, 16-17 Май 2008, Военнен клуб, в партньорство с Фондация Манфред Вьорнер към проект за развитие на гражданското общество по програма ФАР 2004

Програма

Публикация