CERMES: Centre for European Refugees, Migration and Ethnic Studies

Начало-ЗА НАС-СЕМИНАР "МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА"

Академична година 2015-16

 • Трафик на деца и жени: европейски политики и национални практики, лектор: Антоанета Василева, модератор: проф. д-р Анна Кръстева, дискутант: гл. ас. д-р Евелина Стайкова, 26.10.2015 г., 18:00 ч., зала 502, НБУ.

Академична година 2014-15

 • Уъркшоп с младежи бежанци от проект „Успех в училище”, 12.10.2014
 • Кризата със сирийските бежанци и ролята на ВКБООН, 12.10.2014, 417 зала, корпус 1, Лектор: Емилия Братанова, сътрудник по интеграция, ВКБООН, Модератор: Анна Кръстева, Дискутант: Евелина Стайкова
 • Джендър и права, Кристиана Данева, гостуващ лектор и член на борда на Фондация Ресурсен Център Билитис, Модератор: Анна Кръстева, Дискутант: Евелина Стайкова, 27.11.2014
 • Политика на трансгранично сътрудничество и еврорегиони, д-р Джанфранко Брузапорчи, Модератор: доц. д-р Анна Кръстева, Ръководител на Център за миграционни изследвания, 22.11.2014
 • Границите: офлайн и онлайн, Лектори: Деница Каменова и Надежда Кръндева, Модератор: Анна Кръстева, Ръководител на Център за миграционни изследвания, участници Евелина Стайкова, Ваня Иванова, Илдико Отова, 15.11.2014
 • Миграция, интеграция, градове, Д-р Илдико Отова, изследовател в Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания, Дискутант: ас. д-р Евелина Стайкова, преподавател в департамент Политически науки, 20.11.2014
 • Градове и гражданственост, д-р Илдико Отова, изследовател в Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания, Дискутант: гл. ас. д-р Евелина Стайкова, преподавател в департамент Политически науки, 19.11.2014
 • Завръщане на висококвалифицираните млади: въпрос на държавна политика или личен избор?, Ваня Иванова,изследовател в Центъра за европейски бежански, миграционни и етническии зследвания, гл. ас. д-р Евелина Стайкова, преподавател в департамент Политически науки, 19.11.2014
 • Кръгла маса в рамките на Седмицата на толерантността на ООН (2-8 февруари 2015 г.) на тема Река на толерантността, 06.02.2015
 • Иновативни интеграционни политики: „Интегрираните роми са невидими – да отворим сетивата си!“ Водещ: доц. д-р Анна Кръстева, ръководител на Център за бежански, миграционни и етнически изследвания (CERMES) Модератор: гл. ас. д-р Евелина Стайкова, координатор на Център за бежански, миграционни и етнически изследвания (CERMES) Участници: проф. д-р Ивайло Търнев, ръководител на департамент „Когнитивна наука и психология“, Цвета Петкова, мениджър на проекта ROMA MATRIX, Диана Чобанова, дипломант в магистърска програма по Политически мениджмънт и публични политики, 02.04.2015
 • Анти-трафик:европейски и български политики, Антоанета Василева, експерт, Модератор: Доц. д-р Анна Кръстева, ръководител на Център за бежански, миграционни и етнически изследвания (CERMES), Дискутант: гл. ас. д-р Евелина Стайкова, координатор на Център за бежански, миграционни и етнически изследвания (CERMES), 02.04.2015
 • Публичен дебат „МЛАДЕЖ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКСТРЕМИЗЪМ”, Модератор: Ирина Недева, 24.04.2015

Академична година 2013-14

 • Да бъдеш бежанец, Лектори: Мариана Стоянова, БЧК; Владимир Панов, ВКБООН; Набил Абут, Социален работник във Военна рампа;
  Дискутант: Стана Илиева; Модератор: Евелина Стайкова, 12.03.2014, НБУ

 • Японската миграция в Европа и България, Лектор: Яна Йовчева,
  Дискутант: Евелина Стайкова, 13.03.2014, НБУ

 • СЪДБИ, ПЪТИЩА, ПОЛИТИКИ: сирийските бежанци в България
 • Публична лекция "Граници и градове", Лектор: Илдико Отова, Докторска програма по "Политически науки", Дискутант: ас. Евелина Стайкова,Координатор на Център за миграционни изследвания, 16.12.2013 г., 18:00 часа, НБУ
Академична година 2012-13
 • Етническа политика на Южна Корея, Лектор: Сънън Лии, дискутант: доц. Анна Кръстева, НБУ, 12.07.2013
 • Миграционна политика на Казахстан, Лектор: Алмира Сагимбаева, дискутант: доц. Анна Кръстева, НБУ, 12.07.2013
 • Японската миграция в Европа и България, Лектор: Яна Йовчева, Модератор: Анна Кръстева, Дискутант: Ваня Иванова, 12.03.2013, НБУ
 • Да бъдеш бежанец, Лектор: Стана Илиева, Модератор: Евелина Стайкова, Дискутант: Ваня Иванова, 3.12.2012, НБУ
 • Завръщане от миграция към България и Босна и Херцеговина: тенденции и специфики при висококвалифицираните, Лектор: Ваня Иванова, Модератор: Евелина Стайкова, Дискутант: Илдико Отова, 19.11.2012, НБУ
 • Корейската миграция към Европа и България: минало, настояще и бъдеще. Лектор: Сънън Ли, Модератор: Евелина Стайкова, 5.11.2012, НБУ
 • Афганистанската миграция по света и у нас, Лектор: д-р Мохамад Салем, Модератор: Евелина Стайкова, Дискутант: Ваня Иванова, 29.10.2012, НБУ
 • Африканската миграция в България: между страха и екзотичността, Лектор: д-р Деница Каменова, модератор Евелина Стайкова, дискутант: Илдико Отова, 22.10.2012, НБУ

Академична година 2011-12

 • Религиозното поклонничество в Европа:национализъм, транснационализъм, мултикултурализъм, Джон Иид, професор по социология и антропология, Център за изследване на национализма, етничността и мултикултурализма (CRONEM), Университет Рохемтън и Университет Съри, Лондон, С участието на Анна Кръстева (коментар) и Стефан Илчевски. Модератор: Симеон Евстатиев21 май 2012, Червената къща, 19ч
 • Граници или глобализация: Балкански дилеми, Лектор: доц. д-р Анна Кръстева д.х.к., модератор: Евелина Стайкова, дискутант: Ваня Иванова, 29 Март 2012, 18.00 ч. 407 зала, корпус 2
 • Агресия и етнически конфликти, Лектори: Валентина Халберг, Стана Илиева (Международна докторска програма Мениджмънт на различията и управление), Модератор: Доц. д-р Анна Кръстева д.х.к., Дискутант: Илдико Отова, 13.01. 2012, 14.00 , Заседателна зала на библиотеката
 • Европейският либерализъм и "мюсюлманския въпрос", Лектор: Тихомира Трифонова, Докторска програма "Политически науки", дискутант: Евелина Стайкова, Център за миграционни изследвания на 07.12.2011, 19.40h, НБУ
 • Европеизация на миграционната политика, Лектор: Тихомира Трифонова, Докторска програма "Политически науки", дискутант: Евелина Стайкова, Център за миграционни изследвания 07.12.2011, 18.00 ч. НБУ
 • Европейските граждани, Лектор:Джанфранко Брусапорчи, Международна докторска програма „Мениджмънт на различията и управление“, Дискутант: Илдико Отова, Център за миграционни изследвания, 30 ноември 2011, 19.40 ч.701 зала, корпус 2
 • Избори 2009: АТАКА И ДПС, Лектор: Джанфранко Брусапорчи, Международна докторска програма „Мениджмънт на различията и управление“, 22 ноември 2011, 18.00 ч. 308 зала, корпус 2
 • От юридическо към социално гражданство, Лектор: Лоренцо Латела,Международна докторска програма „Мениджмънт на различията и управление“, Дискутант: Илдико Отова,Център за миграционни изследвания, 16 ноември 2011, 19.40 ч. 701 зала, корпус 2
 • Миграция и развитие, Лектор: Ваня Иванова, Модератор: Доц. д-р Анна Кръстева д.х.к., Дискутант: Илдико Отова,11 ноември 2011, 16.00 ч. 512 зала, корпус 1
 • Актуални проблеми на изследванията на етническата политика, Лектор: Доц. д-р Анна Кръстева д.х.к. Директор на Център по миграционни изледвания, 11 ноември 2011, 14.00 ч. 512 зала, корпус 1
Академична година 2010-11
 • Миграция и гражданство: концепции и перспективи, Лектор: Евелина Стайкова,докторант Център за миграционни изследвания, Модератор:Доц. д-р Анна Кръстева, 07 юли 2011, 18.00 ч., 116 зала, корпус 2
 • Миграция, многообразие, градове: сравнителен анализ на политиките на София, Виена, Париж, Лектор: Илдико Отова, докторант Център за миграционни изследвания, 12.07.2011 г. НБУ
 • Как да мерим интеграцията?, Лектор: Звезда Ванкова, Институт "Отворено общество", Модератор: Евелина Стайкова, Дискутант: Ваня Иванова, 19.05.2011 г., 18:00 часа, Корпус 1 - зала 413
 • Мобилни мозъци: европейски политики и индивидуални стратегии , Лектори: ст.н.с. Николай Матеев и доц. Анна Кръстева, дхк, Модератор: Евелина Стайкова, Дискутант: Ваня Иванова, 8.04.2011 г., 15:00 часа, Заседателна зала на библиотеката
 • Синя нощ, Джанфранко Брусапочи, Университет в Болоня, НБУ, Модератор: Евелина Стайкова, Дискутант: Ваня Иванова, 8.04.2011 г., 16:30 часа, Заседателна зала на библиотеката
 • Гръцките и македонски бежанци от гражданската война: Резултати от теренно изследване проведено в България, Мария Кокину (EHESS (Интердисциплинарен институт по антропология на съвременността към Висше училище за социални науки), Париж) 16ч. Заседателна зала на библиотеката, НБУ, 21.01.2011
 • Понятието "политическо убежище" в гръцкото законодателство (1975-2005), Мария Кокину (EHESS, Париж)  15ч. Заседателна зала на библиотеката, НБУ, 21.01.2011
 • Миграционни практики на ромската общност в България: общ контекст и местни специфики, Клер Мари (Университет - Бордо ІІ, Франция) 14ч. Заседателна зала на библиотеката, НБУ, 21.01.2011
 • Висококвалифицираната миграция – Brain Drain, Brain Gain, Brain Circulation, Лектор: Ваня Иванова, Дискутант: Илдико Отова,14.12.2010 г., зала 310, 1 корпус, 18ч
 • Миграционна политика на Италия, Лектор: Джанфранко Брусапорчи, международна докторска програма "Diversity management and governance", Дискутант: Илдико Отова, 23.11.2010, зала 310, 1 корпус, 18ч
 • Холандците в България, Емилия Братанова, докторант Амстердамски Университет, Холандия; Завръщане от миграция - теоретични аспекти, профили на завърнали се, формиращи се политики, Ваня Иванова, докторант Център за миграционни изследвания, НБУ, 12.11.2010. НБУ, Заседателна зала на библиотеката, 15.00-18.00
 • Дебат Е-гласуване, Модератор: доц. Анна Кръстева, Червената къща,  8.11.2010, 16ч 

Академична година 2009-10

 • Студентска миграция: на примера на македонските студенти в България. д-р Мария Бързинска, Център за миграционни изследвания (CERMES). Дискутант: Евелина Стайкова. 27.05.2010 /четвъртък/. НБУ, Аула 16:20
 • Миграционна политика на Канада. д-р Ани Ризова. Дискутант: Илдико Отова. 20.05.2010 /четвъртък/ НБУ, 316 II 19:40
 • Вътрешноразселени лица: на примера на Босна и Херцеговина. Ваня Иванова, Център за миграционни изследвания (CERMES). Дискутант: Евелина Стайкова. 13.05.2010 /четвъртък/. НБУ, Аула 16:20
 • Европейски бежански фонд в България. Ирина Желязкова, Държавна агенция за бежанците при МС. Дискутант: Ваня Иванова. 29.04.2010 /четвъртък/. НБУ, Аула 16:20
 • Семинар на докторантите на Департамента по Политически науки, 28-29.12.2009, Велинград. Програма.
 • Имигрантите – готови ли сме за тях? София, 14.12.2009 г. Чешки културен център, Модератор: доц. д-р Анна Кръстева
 • Политическа миграция. Ваня Иванова. Дискутант: Евелина Стайкова, 10.12.2009, 16ч.20, първи корпус, зала 120, НБУ
 • Миграция и интернационализация. Примерът на София. Илдико Отова. Дискутант: Евелина Стайкова, 26.11.2009 г., 16:20 часа, Корпус 1 - зала 120
 • "Какво е да си бежанец в България?" и “Панаир” на бежанските култури, 16.11.2009, 18.30, „Червената къща”, по случай Международния ден на толерантността. Програма.

Академична година 2008-09

Академична година 2007-08

 • Миграционна политика на Австрия, Мария Дженгозова (Международен център за развитие на миграционни политики, Виена), 15.05.2008, НБУ, 18:00
 • Миграционна политика на Германия , Мила Манчева (Център за междуетнически изследвания), 17.04.2008, НБУ, 18:00
 • Кръгла маса Да бъдеш българин в Австрия , 26.03.2008, Червената къща, 18:00
 • Малцинства и гражданственост на Балканите, лектор: Проф. Жан-Арно Деренс, главен редактор на Courrier des Balkans, 26.03.2008, водещ: доц. Анна Кръстева, НБУ, 14:20
 • Кръгла маса Имиграцията между правата на човека и сигурността, 10.03.2008, Фондация Манфред Вьорнер, 17:00
 • Миграция и медии, Жана Николова (За града), дискутант: Анна Кръстева, водещ: Надежда Стоянова (Фондация Манфред Вьорнер), 25.01.2008, 18:00, Фондация Манфред Вьорнер, ул. Славянска 29
 • Българската емиграция, Ралица Султанова (Свободен университет в Брюксел), дискутант: Мила Манчева (Център за междуетнически изследвания), 16.01.2008, НБУ, 19:30
 • Миграционна политика на Белгия , Ралица Султанова (Свободен университет в Брюксел), дискутант: Беноа Лобе, 16.01.2008, НБУ, 18:00
 • Мобилности на свободното време, Сандрин Бочев (Университет в Брест), дискутант: Ирена Бокова (НБУ), 4.12.2007, НБУ, 19:30
 • Миграционна политика на Франция, Анна Кръстева (CERMES) и Сандрин Бочев (Университет в Брест), 4.12.2007, НБУ, 18:00

Академична година 2006-07

 • Кръгла маса "Да бъдеш бежанец в България" в Червената къща в рамките на проекта "Невидими общности: да бъдеш чужденка в България" финансиран от Trust for Civil Society с участието на Д. Шопф, А. Гълъбов, А. Кръстева, Е. Жилева, М. Иванов, Д. Каменова, Т. Трифонова, В. Иванова, Ц. Бонева, А. Буржи, С. Калауи, Л.К. Минчуиля
 • Катерин де Венден, CERI, Париж, “Миграцията в Европа и сигурността", дискутант Анна Кръстева и Елена Жилева. Организирано в сътрудничество с Френския културен институт и Представителството на Европейската комисия.
 • Албена Чолакова, Университета в Лион II и НБУ "Миграционната политика на Франция
 • Кръгла маса "Балкански миграции" в Представителството на Европейската комисия с участието на А. Кръстева, И. Исмаили, М. Бързинска, В. Иванова, Е. Жилева, М. Иванов в рамките на проекта "Укрепване трансграничното сътрудничество относно управлението на миграционните потоци с фокус върху Западните Балкани", ръководен от Група 484, Сърбия
 • А. Малеев, Университета във Виена "Миграционна политика на Испания"
 • Сами Калауи, "Ислям и сигурност"
 • Кръгла маса "Да бъдеш арабин в България" в Червената къща в рамките на проекта "Невидими общности", финансиран от Trust for Civil Society.
 • Кръгла маса "Жени, етничност, наука" в Червената къща в рамките на проекта "Жени-учени с етнически и имигрантски произход", ръководен от Свободния университет в Брюксел в рамките на 6-та Рамкова програма с участието на А. Кръстева, Т. Кметова, И. Томова, Е. Тахир, Е. Искренова, Н. Сретенова.

Академична година 2005-06

 • М. Бързинска, "Македонскта имиграция в България"
 • Е. Жилева, Жан Моне стипендиант, Центъра Р. Шуман на Института на Европейския университет, Флоренция, "Миграционна политика на Европейския съюз"
 • М. Делчева, Министерство на вътрешните работи, "Нелегалната миграция"
 • Н. Уали, Свободен университе в Брюксел, "Жени и миграция"
 • Кръгла маса в Червената къща "Миграция и новите граници на Европа" - А. Кръстева, А. Чолакова, Т. Трифонова, А. Макиту, Н. Калут, М. Кушик
 • Р. Султаноева, Свобпден университет, Брюксел, "Българите като бежанци"
 • А. Чолакова, Университета в Лион II и НБУ "Бежанци и пазар на труда"

Академична година 2004-05

 • Дана Бенвениста Габай, зам. посланик “Миграционната политика на Израел”. Дискутант: Мира Майер , ноември 2004;
 • Н. Кайоботси “Миграционната политика на Белгия”, декември 2004. Дискутант: Анна Кръстева ;
 • Майкъл Баркин, консул на САЩ,“Миграционната политика на САЩ”. Дискутант: Таня Маринчешка, януари 2005;
 • Анна Кръстева, Ивайло Дичев, Джао Дзиенфей, Лидия Лидиянова, Надин Кайоботси, Софи Александрова “Имиграцията и градът” в сътрудничество с Червената къща, март 2005 ,
 • Цветелина Бонова, Международния комитет на Червения кръст, “Хуманитарното право във военни ситуации”, март 2005;
 • Ралица Султанова, Свободен университет в Брюксел, “Дерегуларизация на миграционната политика”, март 2005;
 • Анна Кръстева, Линда Ауанис, Асма Буржи, Сируан Мажид Ахмед, Балкис Сабери, Фромса Гелета Кайо, “Бежанци и интеграция” в рамките на проекта МАТРА, финансиран от Холандското посолство, и със сътрудничеството на Червената къща, април 2005.
 • Давор Шопф, ВКБООН “Бежанците в бивша Югославия”, май 2005;

Академична година 2003-04

 • В Минчев, “Българската емиграция”; Дискутант: М. Карамихова. В сътрудничество с ВКБООН и Центъра за изследване на демокрацията.
 • Е. Миланов, “Българската диаспора”; Дискутант:Б. Няголов;
 • А. Кръстева, А. Желязкова, Д. Димитрова, Е. Анастасова, Е. Мицева “Имиграцията в България”, Дискутант: Г. Лазарова; ноември 2003г. ,
 • Д. Каменова “Африканците в България”. Дискутант: Д. Димитрова.
 • А. Кръстева, Т. Трифонова, Д. Каменова “Имиграция, интеграция, гражданска култура”. Дискутант Е.Маринова. В сътрудничество с ВКБООН и Центъра за изследване на демокрацията