Начало-ЗА НАС-ПРОЕКТИ

 •  Horizon 2020  project ReCriRe. Between the representation of the crisis and the crisis of representation. How crisis changed the symbolic background of European societies and identities. Implication for policies and policy making Project led by Association des agencies de la democratie locale with 16 participants, including NBU (2015-2018).
 • Върпосник Преглед на контекста Въпросникът е първа стъпка от мащабния проект и има за цел по-доброто разбиране на нуждите, чувствата и нагласите на хората, като изследването цели разработването на програми и политики, които са в по-голяма степен съответстващи на местната култура.

 • FP7 project Euroborderscapes « Borders, political landscapes and social arenas : potentials and challenges of evolving border concepts in a post cold war world » with the participation of Finland, the Netherlands, Turkey, Russia, Spain, Norway, UK, Israel, Sweden, Italy, Poland, Ukraine, Bulgaria, Germany, Luxumburg, France, Hungary, 2012 – 2015/
 • e-Engagement against violence (call Just/2011-12/DAP/AG) led by Maria Ranieri of the University of Florence with the participation of University of Vienna, Media Association, Belgium, University Paris 8, University of Leicester, Peace Institute, Lhubljiana, 2012-14.
 • RAGE (Program Fundamental rights of the EC) , lead by Gabriela Lazaridis of the University of Leicester with the participation of University of Vienna, university of Florence, University of Helsinki, Hungarian Academy of Sciences, Peace Institute, Ljubljiana, Centre for Advanced Studies, Sofia, 2012-2014.
 •  Success at School (SAS) through Volunteering , Lifelong Learning Programme, COMENIUS, coordinator: University of Northamton (UK), partners: IRIV (FR), Assfam (FR), University of Bologna (IT), CERMES, NBU (BG), CIES-IUL (PT), December 2012 - December 2014
 • Diversity in the City: urban policies of inclusion, Erasmus IP, 20.02 - 02.03.2012, Sofia, Bulgaria - New Bulgarian University (Bulgaria), University of Tilburg (the Netherlands), University of Antwerp (Belgium), University of Umea (Sweden), University of Lisbon (UCP, Portugal), University of Fribourg (Switzerland), Democritus University of Thrace (Greece).
 • Миграпас, програма Леонардо да Винчи (Трансфер на иновации), с участието на 5 страни. Ръководен от Autremonde (Франция), 2010-2012
 • Проект: Миграция и човешки права: алтернативи на принудителните мерки, юли 2010 г., организирана в рамките на дейността на Трансатлантическия Форум за Миграция и Интеграция (ТФМИ), представен в България от партньорите си Център за миграционни изследвания към Нов Български Университет (CERMES) и фондация Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП). ТФМИ е създаден през 2008г. от Германския Фонд Маршал (German Marshall Fund of the United States) и фондация Робърт Бош (Robert Bosch Stiftung).
 • PhD програма Управление на разнообразието (Diversity management) -   мобилности на преподаватели и студенти в рамките на международната PhD програма, организирана от Университета в Болония, Италия, Университета в Грац, Австрия, Университета в Приморска, Словения и Нов Бълграски Университет, България, финансиран от CEI (Central European Initiative), (2010-2012)
 • Консултантска помощ на Столична община по проект "Отворени градове"
 • Активно стареене за възрастните мигранти в Европа, Европейски проект, спонсориран от Министерството на поколенията, семействата и интеграцията в Северна Вестфалия, Германия
 • Последици от членството на България в ЕС върху имиграционните тенденции и политиките за интеграция на имигранти на българския трудов пазар, Институтът за икономическа политика (София) с любезната подкрепа на Германския Маршал Фонд на Съединените Щати (Вашингтон) и участието на CERMES (2007-2008)
 • Mобилният човек, ръководен от Анна Кръстева (2007-)
 • Трудова мигация в Югоизточна Европа с участието на Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора. Ръководен от Владимир Петрониевич, Група 484, Сърбия,  2007 – 2008 
 • Укрепване на административните възможности на съответните държавни институции и развитие на национална коалиция за формулиране и прилагане на нови имигрантски политики в контекста на присъединяването на България към ЕС, ръководен от фондация Манфред Вьорнер в партньорство със CERMES (2006 -2008)
 • Укрепване трансграничното сътрудничество относно управлението на миграционните потоци с фокус върху Западните Балкани , ръководен от Група 484, Сърбия (2006-2007) с участието на 7 страни
 • HERA - Мрежа за борба с трафика на хора в Централна и Източна Европа , ръководен от Центъра за Европейско публично право, Атина, Гърция (2006 – 2007) с участието на 11 страни
 • Невидимите общности: Да бъдеш чужденка в България, ръководен от Анна Кръстева в сътрудничество с Червената къща, с финансовата подкрепа на Trust for civil society (2006-2008)
 • Жени - учени с етнически и имигрантски корени, ръководен от Свободния университет в Брюксел, 6-та Рамкова програма (2006 -2007)
 • Бежанци и публична администрация, ръководен от Анна Кръстева и финансиран от програма MATRA на Холандското посолство (2004 - 2005)
 • За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре

  ПРОЕКТИ